Comentarii audio, meditații la lb.și lit.română

https://www.youtube.com/channel/UCpNP93JlPFt9_yv0DTDEIAw

Advertisements

Aceeași-aceiași

Cum este corect?

Aceiași oameni au venit.

Aceeași oameni au venit.

Aceiași  colegă a fost cu noi.

Aceeași colegă a fost cu noi.

Raspuns

Aceiași oameni au venit.

Aceeași colegă a fost cu noi.

Explicatie

Formele pronumelui si adjectivului demonstrativ de identitate

Pronumele demonstrativ de identitate

caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. același aceiași aceeași aceleași
G – D aceluiași acelorași aceleiași acelorași

Tehnici ale discursului argumentativ

                 Textul argumentativ- STRUCTURA TEXTULUI ARGUMENTATIV

Schema generala a discursului argumentativ este:

I PREMISA: expunerea tezei in primul paragraf

II ARGUMENTAREA a. refuzarea sau acceptarea tezei b. dezvoltarea tezei/argumentelor Pot exista mai multe demersuri argumentative:-Argumentul de autoritatese sprijina pe credibilitatea unui expert citat si pe pertinenta cercetarii sale privind tema in discutie.-Argumentul pragmatic, prin care un act e apreciat in functie de consecintele favorabile,argumentul bazat pe scopuri (avand drept scop…)-Argumentul de reciprocitatecare rezulta din transpozitia punctelor de vedere simetrice:pede o parte, … pe de alta parte,- Argumentul de comparare- Refuzarea unei teze

III CONCLUZIA:Concluzia poate fi reluata intr-un nou enunt marcat printr-un indice al enuntarii:dementionat faptul ca: pe de o parte, … pe de alta parte, de altfel, cu alte cuvinte…asadar, rezulta…Concluzia bazata pe o alternativa:pe de o parte… pe de alta parte.

INDICI AI ARGUMENTARII:Ca indici lexicali, se folosesc termeni adecvati tezei.Ca indici ai enuntarii sunt folosite procedee precum:

– verbe de opinie:a crede, a considera, a presupuneetc.

– adverbe sau locutiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitatiievaluative:probabil, posibil, desigur, fara indoiala, cu sigurantaetc

.- conjunctii, locutiuni conjunctionale cu rol argumentativ folosite mai ales pentru exprimarearaporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv:deoarece, din cauza ca, incat, ca sa,asadaretc

.- formule ca:in primul rand, mai intai, in al doilea rand, de exemplu, apoi, in concluzie,deoarece, prin urmare, pe de o parte… pe de alta parte, astfeletc

.- termeni sau expresii care exprima direct o judecata de valoare:cum cred unii, folosirea termenilor sau expresiilor care exprima indirect o judecata de valoare:putem spune ca…

– pronume si adjective pronominale demonstrative care fac legatura intre idei: aceasta,acesteia etc. Legatura intre idei se realizeaza si prin conectoriisi, de asemenea,sau printr

-un proces de opozitiesi nu

.- alti conectori:rezulta, de mentionat faptul ca, numai, ca, de altfel, de asemenea, desi,dar, de altfel, cu alte cuvinte, deci, si anumese refera la realizeaza conexiuni secundareinterne unui argument.

Dispunerea textului in paragrafe distincte.Timpul verbelor este prezentul etern, neutru, timp al reprezentarii actualizatoare, al inscrierii particularului in general. -Sa nu uiti niciodata asta, te rog.

Exemplu de text argumentativ:

1.Iubirea face imposibilul posibil. (Phil Bostmans, Cf. Reflecţii şi maxime)

Se ştie că iubirea este cel mai puternic sentiment, cea mai intensă trăire pe care o cunoaşteomul şi experienţa care îl transformă radical. Iubirii i s-au închinat mii de pagini în literatură,este sentimentul cel mai cântat în toată muzica lumii, i s-au ridicat temple şi i s-au consacratmituri. Iubirea îmbracă multe forme (Eros, Philia, Agape), dar toate au în comun dăruirea,capacitatea de a îl percepe pe celălalt ca pe tine însuţi şi chiar mai presus.

În primul rând, iubirea este forţa care îl conduce pe om spre “jumătatea” lui, spre “sufletul- pereche”, care îi completează fiinţa şi dă vieţii sentimentul plenitudinii. Momentul în caresufletul cunoaşte iubirea îi schimbă viziunea despre lume şi îl transformă în altul mai bun, mai generos, superior celui care fusese.

În al doilea rând, mă gândesc la dragostea filială, părintească. Părinţii sunt capabili desacrificii imense pentru copiii lor şi le fac din imensa dragoste care îi călăuzeşte. Părintele este gata oricând să îşi dea viaţa pentru copilul lui, fiindcă acesta este chiar viaţa, iubirea şiraţiunea lui de a fi.

În al treilea rând, iubirea creştină este un sentiment profund şi autentic, pornit din sentimentul fraternităţii în aceeaşi condiţie. Omul credincios are capacitatea de a surmonta toate piedicile şi de a-şi iubi şi duşmanul, fapt care demonstrează forţa iubirii.

Aşadar, iubirea trezeşte în om resurse nebănuite, îi aduce fericirea şi sensul vieţii, îl determinăsă îşi depăşească toate slăbiciunile şi să treacă peste piedici pe care le considera insurmontabile. Forţa impresionantă pe care o desfăşoară omul care iubeşte mă face să cred că într-adevăr iubirea face imposibilul posibil.

 

Mama fetei acestea/acesteia este asistentă medicală ?

Cum este corect?

Mama fetei acestea/acesteia este asistentă medicală.

Răspuns:

Mama fetei acesteia este asistentă medicală.

Explicație:

Adj.pronominal demonstrativ(acesteia) se acordă in gen.,nr. și caz cu subst. determinat(fetei): fem.,sg.,caz G

Alte exemple:

Băiatului acestuia i s-au oferit două burse de studiu .

I-am acordat lucrării acesteia o mult mai mare importanță decât estimasem anterior.

Eu însumi/însuși/însămi?

Cum este corect să folosim adjectivul de întărire?

Exemple

Pers.I

1.Eu (masc.) însumi am fost surprins de asta.

2.Eu (fem.) însămi am văzut scena.

3.Mie (masc.) însumi mi s-au întâmplat toate astea.

4.Mie (fem.) însemi mi-au revenit toate drepturile.

5.Noi (masc.) înșine am fost acolo.

6.Noi (fem.) însene am participat la competiție.

7.Nouă (masc.) înșine ne plac mașinile.

8.Nouă (fem.) însene ne-a venit destul de greu să plecăm.

Persoana a II-a

1.Tu (masc.) însuți ai fost acolo.

2.Tu (fem. ) însăți ai greșit.

3.Ție (masc.) însuți trebuie să îți impui mai mult.

4.Ție (fem.) însăți ți-au dedicat această melodie.

5.Voi (masc.) înșivă sunteți punctuali întotdeauna.

6.Voi (fem.) însevă sunteți norocoase.

7.Vouă (masc.) înșivă vă plac provocările.

8.Vouă (fem.) însevă vă sunt rezervate toate drepturile.

Persoana a III-a

1.El însuși va veni.

2. Ea însăși este chemată.

3. Lui însuși i s-au adresat toți.

4. Ei (fem,sg.) înseși i s-au dedicat melodiile.

5. Ei (masc.pl.) înșiși au insistat să venim.

6. Ele înseși (însele) au venit la noi.

7. Lor (masc.) înșiși li s-au încredințat documentele.

8. Lor (fem) înseși (însele) li s-a părut bună ideea.

Aspecte teoretice

     Persoană Caz Singular Plural
Masculin Feminin Masculin Feminin
Pers. I N-Ac.

G-D

însumi însămi

însemi

înşine însene
Pers. a II-a N-Ac.

G-D

însuţi însăţi

înseţi

înşivă însevă
Pers. a III- a N-Ac.

G-D

însuşi însăşi

înseşi

înşişi înseşi

(însele)

  • Adjectivele pronominale de întărire se acordă în persoană, gen, număr şi caz cu pronumele personal determinat de el sau în gen, număr şi caz cu substantivul pe care-l însoţeşte.
  • înseşi = adjectiv de întărire, persoana a III-a, se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul ”mamei” (feminin, singular, dativ), funcţie sintactică de atribut adjectival
  •      Mamei înseşi îi datorez totul.

Florile și pomii sunt înfloriți/înflorite? Despre acordul subiectului multiplu cu predicatul.

Cum este corect?

Fetele si băieții sunt bucuroși/bucuroase?

Băieții și fetele sunt bucuroși/bucuroase?

Florile și pomii sunt înfloriți/înflorite?

Pomii și florile sunt înfloriți/înflorite?

Ghioceii, zambilele și freziile sunt preferate /preferați de toți?

Zambilele, freziile și ghioceii sunt preferați/preferate de toți?

Răspuns:

  1. Fetele și băieții sunt bucuroși.

Băieții și fetele sunt bucuroși.

Explicație:

Când subiectul multiplu are în componența lui substantive sau pronume care denumesc persoane de genuri diferite, acordul numelui predicativ exprimat prin adjectiv se face la masculin, nr. plural.(ex. bucuroși-masc.,pl.).

  1. Florile și pomii sunt înfloriți.

Pomii și florile sunt înflorite.

Ghioceii, zambilele și freziile sunt preferate de toți.

Zambilele, freziile și ghioceii sunt preferați de toți.

Explicație:

În cazul subiectului multiplu exprimat prin substantive care denumesc obiecte de genuri diferite , acordul acestuia cu numele predicative exprimat prin adj.se face ținând cont de genul subst.celui mai apropiat de adj. și nr.pl.(ex. freziile….preferate, ghioceii…preferați).

Omul care/pe care l-am vazut?

Mulți dintre noi râdem când auzim sintagma ”primarul care este” , făcând referire la cunoscutul personaj. Să vedem ce este greșit în exprimarea lui.

Exemple: Omul care l-am văzut este colegul tău.

Ți-am vorbit de omul care l-am văzut.

Corect este: Omul pe care l-am văzut este colegul tău.

Ți-am vorbit de omul pe care l-am văzut.

Explicații:

Pronumele relativ ”care” înlocuiește substantivul ”omul”.Așadar ,corect este să spui ”l-am văzut pe om” .Drept pentru care prepoziția ”pe” este absolut necesară.

p.s în unele regiuni apare formularea ” omul de l-am văzut este colegul tau” , însă nu este recomandată într-un limbaj îngrijit.

Pe de altă parte este corect să spui :

Am întâlnit o persoana care mi-a plăcut foarte mult.

În situația de mai sus pronumele relativ ”care” ține locul substantivului ”persoană” care este și subiect în propoziția ” Care mi-a placut foarte mult.”(Persoana mi-a plăcut foarte mult.)